Theta Healing

Theta Healing Nedir?

 Theta Healing insan beyni, oldukça kompleks bir yapıya sahip olduğu bilinmekte ve bu kompleks yapının günümüzde ki teknolojik gelişmelere rağmen hala tam olarak anlaşılamadığı bilinmektedir. İnsan beyni, oldukça karmaşık bir yapıya sahip olmasına rağmen çok büyük etkileri olan bir yapıya sahiptir. Özellikle ortaya çıkardığı pozitif ve negatif dalgalarla birlikte birçok şeyi yapısal olarak dahi değiştirme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Bu yapıya sahip olması hem ne kadar muazzam bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymakta hem de gücünü doğru bir şekilde kullanmakla birlikte yapılabilecek olumlu gelişmelere ışık tutmaktadır. 

İnsan beyninin belirli teknikler kullanılarak birçok olumlu düşüncenin ortaya çıktığı bilinen bir gerçektir. Bu tekniklerin uygulanışı sırasında elde edilen gelişmeler aynı zamanda bu tekniği uygulayan kişinin ruh dünyasıyla alakalı olmaktadır. Her ne kadar uygulama tekniği biliniyor olsa da uygulayıcının ruhsal durumu, tekniğin etkisini göstermesi için oldukça önemlidir. Bu tekniklerin en önemlilerinden birisi olan Theta Healing uygulamasında da bu nokta oldukça önemlidir. 

Theta healing, özellikle yaşantısında sıkıntılar ile karşılaşan kişiler için oldukça etkili yöntemlerden birisidir. Daha iyi anlamak için bir meditasyon yöntemi olarak düşünülebilir. Bu uygulamada ki asıl amaç insanın bilinçaltına oluşan negatif etkenleri arındırarak daha duru bir zihin yapısına sahip olmasını sağlamaktadır. Olumlu düşünceleri öne çıkarma ve var olan negatif düşüncelerden arınma yöntemi olarak uygulanarak, daha sağlam bir psikolojiye sahip olmanıza yardımcı olacaktır.

İlk defa Vianna Stibal tarafından uygulanan bu yöntem dünya genelinde oldukça büyük etkiler oluşturmuştur. Vianna Stibal, 1995 yılında kendisine konulan kanser teşhisi sonrası girdiği ruhsal sıkıntıya karşı geliştirdiği bu yöntem sayesinde uygulanan kanser tedavisinden elde edemediği başarılı sonucu elde etmeyi başarmıştır. Tedavilerin yetersiz kaldığı dönemlerde bu tekniği uygulayarak kanseri yenmeyi başarmış ve sonrasında yakın arkadaşlarına da tavsiye etmiştir. Yakın arkadaşlarında da uyguladığı Theta healing tekniğinin başarılı sonuç elde ettiğini göründe daha fazla insanın yararlanabilmesi için başkalarına da bu tekniği öğretmeye başlamıştır. 

Vianna Stibal, çok daha fazla insana ulaşabilmek için kitap yazmaya karar vermiş ve yazdığı kitaplar biranda milyonlar tarafından ilgi görmüştür. Tüm dünyada uygulanmaya başlayan bu teknik sadece hastalıkların iyileştirilmesinde değil birçok yapısal ve psikolojik sıkıntılara karşı da uygulanmaya başlamıştır. Başta ABD'de kurduğu Think Enstitü'de olmak üzere dünyanın dört bir yanında seminerler vererek insanları bu konuda aydınlatan Vianna Stibal, ayrıca felsefe ve ruhsal meditasyon eğitimleri olan bir öğretmen ve yazar olarak tanınmaktadır. 

Theta Healing Tekniği Nasıl Uygulanır?

Theta Healing tekniği uygulanırken insanin ruh, beden, zihin gelişimine yönelik gerçekleştirilmektedir. Özellikle bir meditasyon yöntemi olarak uygulanırken insanda bulunan inançlar oldukça etkili olacaktır. Bu inançlar üzerinde yapılan çalışmalarla birlikte Theta Healing'in 4 seviyesi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar;

 1. Genetik

 2. Tarih

 3. Ruh

 4. Çekirdek

1- Tarih Seviyesi: Tarih seviyesinde anılar, yaşanmış olaylar, günümüze kadar elde edilen tecrübeler ve genetik hafıza irdelenmektedir.

2- Genetik Seviyesi: Genetik seviyesinde kişinin DNA faktörü değerlendirilir. Geçmiş atalardan gelen birçok şey genlerle kendisine aktarılmıştır.

3- Ruh Seviyesi: Ruh seviyesi, kişinin varlığının irdelendiği bir seviyedir.

4- Çekirdek Seviyesi: Çekirdek seviye, şahsın günümüze kadar elde ettiği her şeyi kapsar. Bu bilgiler yenin ön lobunda toplanmıştır. Kişinin günümüze kadar öğrenmiş olduğu, ve inanç olarak kabul ettiği ne varsa, hepsi irdelenmektedir.

Hayatımız boyunca yaptığımız her şey beynimizde depolanmaktadır. Depolanan tüm bu bilgiler beynimizde  farklı frekans düzeyi ile düzenlenerek yeni bir duruma dönüşmektedir. Bu frekanslar şunlardır;

 1. Beta

 2. Alfa

 3. Theta

 4. Delta

 5. Gamma 

İşte Theta Healing tekniği uygulanarak söz konusu olan bu frekanslar sayesinde zihinsel ve bedensel değişimler söz konusu olmaktadır.

Bununla birlikte Theta Healing’in önermesi sayesinde arzu edilen her şeye kavuşmak mümkün olmaktadır. Bu önerme, insan beyninde olan uyarılmaları olumlu bir duruma dönüştürerek, daha ferah bir zihin yapısına sahip olmasını sağlamaktadır. Bu önermeler şunlardır;

 1. İnanmak

 2. Olumlu düşünce gücünü kullanmak

 3. Dua etmek

 4. Yaratıcı güç ile iletişime geçmek koşulu

Theta Healing uygulanırken kişinin bilinçaltında bulunan kodlardan kendisine engel teşkil edenler kazıma tekniği yardımıyla arındırılmaktadır. Kişinin bu kodlardan arındırılması için ilk olarak o kodlar hangi evrede ortaya çıkmışsa o evreye kadar gidilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte beyinde ortaya çıkabilecek bir blokaj için de inancın hangi şekliyle yerleştiği tespit edilmelidir. Bu çalışmada kinestiyolojiden de faydalanılmaktadır.

 • Kinesiyoloji: İnsan hareketleri üzerine çalışan bilim dalıdır.

Theta Healing Tekniğinden Hangi Konularda Faydalanabilirim?

Theta Healing tekniğinden her konuda faydalanmanız mümkündür. Özellikle insan beyninde ortaya çıkan ya da çıkması muhtemel olan herhangi bir sorundan tutun da fiziksel rahatsızlıklara varıncaya kadar birçok sıkıntı için uygulanabilecek bir tekniktir. Genel olarak bakıldığında en fazla kullanılan alanlar aşağıdakilerdir. 

•    Kişisel Gelişim
•    İlişkiler
•    Spritüel Gelişim
•    Kariyer
•    Kendine Güven
•    Yaratıcılık
•    Motivasyon
•    Finansal Problemler
•    Stres
•    Hayattan Zevk Almak
•    Travma
•    Bağımlılıklar
•    Yetersizlik
•    Alerjiler
•    Çekingenlik
•    Sağlık Problemleri
•    Korkular
•    Duygusal Problemler
•    Suçluluk
•    Fobiler
•    Kıskançlık
•    Endişe
•    Yalnızlık vb.

Hayatımızı yaşarken bazen inançlarımızdan dolayı karamsarlığa düşebiliriz. Bu inanç, aynı zamanda kendinizi kötü hissetmenize ve sanki evrende tek başınızaymışsınız gibi bir hisse kapılmanıza neden olabilir. Bununla birlikte karamsarlığa düşmeniz ve sorunlarla boğuşmaya başlamanız ortaya çıkacaktır. İşte bu süreçte zihin yapınızı düzenlemek ve deyim yerindeyse resetlemek için oldukça cazip bir uygulama olarak Theta Healing tekniğinden faydalanabilirsiniz. Bu sayede;

 • Eksik olan yeteneklerinizin farkına varacak ve bu yetenekleri kendinizi iyi hissettirecek şekle dönüştürme fırsatı elde etmiş olacaksınız.

 • Kendinizi değersiz hissediyorsanız bu sorundan nasıl kurtulacağınızı ve kendi değerinizi kendinizin belirlemesine yardımcı olacaksınız.

 • Nasıl güvende ve sevgide kalınacağınızı daha net anlarken aynı zaman hem psikolojik hem de fiziksel olarak iyileşme sürecine girdiğinizi anlayacaksınız.

 • Endişeleriniz varsa bu endişelerin asıl kaynaklarını bulup onlardan kurtulacaksınız. Bununla birlikte bu endişelere nasıl kapıldığınızı fark ederek bir daha aynı duruma düşmeme noktasında bir avantaj elde etmiş olacaksınız.

 • Önceden geçirdiğiniz travmaların etkisini tamamen ortadan kaldırırken aynı zamanda bu etkiden nasıl kurtulacağınızı ve bir daha bu etki altına girmemeyi öğrenmiş olacaksınız.

 • En önemli adım olarak ise tamamen yenilenmiş bir zihin yapısına sahip olacaksınız.

Yenilenen zihin yapısı aynı zamanda hayat kalitenizde oldukça ciddi olumlu değişikliklerin ortaya çıkacağı anlamına gelmektedir. Bu sayede asla eskisi gibi birisi olmadan daha kaliteli bir yaşam içinde kendinize yer bulacaksınız. Ayrıca bilinçaltı temizliği sayesinde oldukça dinç bir zihne sahip olurken aynı zamanda güncel görüş şeklinizde de ciddi gelişmeler yaşanacaktır. Özellikle kendinizi daha değerli hissedeceğiniz için gelecekle ilgili yeni planlar yapacak ve birçok sorunu artık kendinize dert etmemiş olacaksınız. Ayrıca olumsuz düşüncelerden arınarak tamamen olumlu düşüncelere sahip birisi olarak hayatınızı yeniden şekillendirerek daha olumlu düşünce yapısına sahip birisi olacaksınız. Bu sayede de gerçek mutluluğu elde etmiş olan birisinin sahip olduğu huzura kavuşacaksınız. Yaşam koçu, Access Bars sayfalarındaki konulara da göz atabilirsiniz.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.